Who Are You ?

I’m asking you, who are you?

You arrested me,

What wrong did I do?

Who are you?

Why did you beat me

Without pity?

Who are you?

Why didn’t you let me demonstrate

My love for our country,

For our long-suffering people?

Where are you from?

Why did you prevent me

From fighting against the invading Chinese?

Where are you from?

Why are you cursing me

In the tongue of my people?

Who are your kinsmen?

Aren’t you Vietnamese?

Why are you being the lackeys of the Chinese?

So your hands are stained for thousands of years

With the blood of your fellow Vietnamese.

I couldn’t sit still

When Vietnam is teetering!

When my people is entering

Into a thousand years or more of darkness and slavery!

I couldn’t sit still with a possibility

My offsprings

Live in a world without a country

Called Vietnam.

Translated by Roberto Wissai/NKBa’

December 31, 2011

Anh là ai?

Xin hỏi anh là ai ?

Sao bắt tôi,

tôi làm điều gì sai ?

Xin hỏi anh là ai ?

Sao đánh tôi,

chẳng một chút nương tay !

Xin hỏi anh là ai ?

Không cho tôi xuống đường để tỏ bày,

tình yêu quê hương này,

dân tộc này đã quá nhiều đắng cay !

Xin hỏi anh ở đâu ?

Ngăn bước tôi

chống giặc Tàu ngoại xâm !

Xin hỏi anh ở đâu ?

Sao mắng tôi

bằng giọng nói dân tôi !

Dân tộc anh ở đâu ?

Sao đang tâm

làm tay sai cho Tàu !

Để ngàn sau ghi dấu

bàn tay nào

nhuộm đầy máu đồng bào !

Tôi không thể ngồi yên,

khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng !

Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm

một ngàn năm hay triền miên tăm tối !

Tôi không thể ngồi yên

để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu ?

khi thế giới này đã không còn VIỆT NAM !

 

By Việt Khang