Lễ Hội Một Ngàn Năm Thăng Long Với Những Điều Trông Thấy

Thăng  Long Thành là thủ đô của  nước Đại Việt độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, là quốc đô tinh thần của truyền thống Văn Hóa Dân Tộc, là công lao vĩ đại của ông cha trên một ngàn năm đấu tranh chống ngọai xâm Phương Bắc, là kết tinh công trình dung hóa tư tưởng của các nền Văn Minh Thảo Mộc Trời Đông, qua sự đãi lọc tinh hoa của 3 nguồn Đạo Học: Phật-Lão-Khổng của Ấnđộ-Trunghoa, bởi Việt Tính Nhân Chủ Tự Nhiên của Việttộc, để thiết lập một nền Văn Hiến Đa Nguyên Phân Nhiệm Điều Hợp làm chủ đạo cho 2 triều đại Độc Lập Thịnh Trị Phát Triển Lý-Trần, đóng đô ở Thăng Long Thành. Thăng Long còn là điạ bàn tranh sống, thua, thắng giữa Việt–Tầu suốt Một Ngàn Năm dài, đến nay vẫn chưa kết thúc.

Để được thế, trên một ngàn năm bị giặc Tầu thống trị, bắt đầu từ  năm 111 trước Tây lịch, bởi các triều đại Hán, Luơng, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh của Phương Bắc. Không thời nào không có những cuộc khời nghĩa giành độc lập tự chủ cho nòi giống Việt. Mở đầu do 2 vị nữ lưu của họ Hồngbàng là Trưng Trắc, Trưng Nhị, năm 40 đến 43 Tâylịch, đánh đuổi nhà Đông Hán để xưng vương. Năm 248, vị kiệt nữ Triệu Chinh phất cờ khởi nghĩa đánh lại quân Đông Ngô nhà Hán. Năm 544, Lý Bôn khởi nghĩa  đánh đuổi quân nhà Lương, lập ra nhà Tiền Lý, xưng hiệu là Lý Nam Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Sau 59 năm độc lập rồi bị Nhà Tùy xâm lăng. Hết Tùy đến nhà Đường thay nhau thống trị Việttộc. Năm 722, Mai Thúc Loan, xưng là Mai Hắc Đế đánh quân nhà Đường. Năm 791, Phùng Hưng được dân chúng tôn là Bố Cái Đại Vương đánh đuổi được binh tướng nhà Đường về Tầu. Nhờ những cuộc khởi nghĩa liên tục đó. Năm 906, nhà Đường buộc phải thay đổi chính sách Thái Thú trực trị thành ra chính sách bảo hộ. Phong thân hào người Việt là Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ Sứ cai trị Giaochâu. Tạo cơ hội cho Ngô Quyền năm 939 đánh đuổi quân Nam Hán, mở mùa Độc Lập Tự Chủ Hoàn Toàn cho nuớc Việt sau 1050 năm bị Đế Quốc Trung Hoa thống trị.

Ngô Quyền 939-944, tự xưng Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Sau khi Ngô Vương mất, nước Việt rơi vào nạn sứ quân đánh phá lẫn nhau. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh, hiệu là Vạn Thắng Vương, dẹp loạn 12 Sứ Quân thống nhất tổ quốc, xưng hiệu là Đinh Tiên Hoàng Đế. Lấy tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, thiết lập chế độ Quân Chủ Tập Trung. Nhưng không lấy Đạo Nho là chủ đạo như Hántộc, mà tôn Thiền sư Khuông Vìệt làm Tăng Thống Phật Giáo và là Quốcsư. Nhà Đinh bị loạn thần soán đoạt, trong khi nhà Tống đem quân xâm lăng, năm 980, triều thần tôn Thập Đại Tướng Quân Lê Hoàn lên làm vua, hiệu là Đại Hành Hoàng Đế. Chém chết tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo ở Chi Lăng. Việt–Tống nghị hòa. Triều Tiền Lê vẫn lấy Đạo Phật là chủ đạo. Nhưng Đạo Phật là Đạo Giải Thoát không phải là đạo của nhà Cai Trị. Nên tới thời Lê Long Đĩnh thì Phậtgiáo bị ngược đãi. Năm 1010, Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, Lý Công Uẩn, được viên đại thần là Đào Cam Mộc, thiền sư Vạn Hạnh và triều đình tôn lên làm vua. Mở ra nhà Lý. Tháng 7, năm Thuận Thiên nguyên niên -1010- rời đô về thành Đại La và đổi là Thăng Long Thành.

Tuy vua Lý Thái Tổ xuất thân từ cửa Chùa, thiền sư Vạn Hạnh là vị thầy của nhà vua, là nhà khai sáng chế độ, là kiến trúc sư kinh thành Thăng Long, nhưng các Ngài đã không lấy Phật Giáo làm Quốc Giáo Độc Tôn. Cũng không để cho Triều Đình dùng Phậtgiáo làm phương tiện nhằm khống chế tư tưởng người dân, như Hán Võ Đế đã dùng Đạo Khổng để tạo ra Đế Quốc Đại Hán. Mà thiết lập ra nền Văn Hiến Dung Hoá: Đa Nguyên, Phân Nhiệm, Điều Hợp. Dùng Nho giáo hữu vi thực dụng vào việc trị quốc, an dân. Dùng Lão giáo vô vi duy nhiên vào việc di dưỡng tinh thần tự do, tự tại của giới trí thức. Dùng Phật giáo vô ngã, giải thoát, siêu vi vào việc hướng dẫn tâm linh con người trên hành trình: hướng nội, hướng tha và hướng thượng. Nhờ vậy mà Tâm con người thường an tịnh trong cõi vô thường hằng hóa, Trí con người được phóng khoáng sáng suốt rộng mở, hành động con người dễ dàng tùy duyên ứng xử. Xã hội Đại Việt hài hòa phát triển, Giặc đến toàn dân ứng chiến. giặc tan cùng nhau sản xuất, trong nếp sống gia đình bình đẳng thân yêu, trong làng xóm tự quản của truyền thống Việt tộc tự chủ.

Những tướng tài lẫy lừng kinh sử chiến thắng xâm lăng như bà Trưng, bà Triệu, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Phùng Hưng, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Nhưng văn tài quán triệt như:  Lê Văn Thịnh, Tuệ Trung Thượng Sĩ,  Nguyễn Thuyên, Hồ Qúy Ly, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ôn Như Hầu, Nguyễn Du…Những anh hùng chí sĩ này đã làm cho dòng sử Việt hào hùng  rạng rỡ, đã là nhân tố tạo nên nền tảng trường cửu của kinh thành Thăng Long. Thế mà hiện nay tổ chức kỷ niệm “Một Ngàn Năm Thăng Long”, Hànội lại cố tình không  đề cập tới công lao của tiền nhân đã đổ biết bao xương máu, tâm can, trí lực để chiến đấu chống ngoại xâm, chống đồng hóa khắp mặt, nhằm xây dựng nên một Thăng Long Văn Hóa muôn đời, một Việtnam Tự Chủ dài lâu trong tiến trình Toàn Cầu Hoá hiện nay. Chẳng những đảng và nhà nước Cộngsản Việtnam cố quên đi công lao của tiền nhân có công chống Tầu, mà còn nhẫn tâm chọn ngày quốc khánh 01/10/2010 của Trungcộng để khai mạc Lễ Hội Ngàn Năm Thăng Long, và ngày 10/10/2010 quốc khánh của Trunghoa Dân Quốc làm ngày bế mạc. Phải chăng, đây là một ý đồ của bọn tay sai Trungcộng đang nắm quyền tại Hànội đã hứa với người Hoa là “dù Cộng hay Quốc thì Việtnam cũng vẫn thuộc về Trunghoa”?

Những người đã từng theo cộng sản Việtnam, liệu có vẫn còn hãnh diện là mình, Đảng của mình, chế độ của mình, và lãnh tụ Hồ Chí Minh “vô vàn kính yêu’ của mình là người Việtnam yêu nước nữa không? Khỏi cần phải trình bày về cái thứ lễ hội ‘nô lệ Tầu’ đầy rác rưởi này. Chẳng cần phải nhắc tới những lời phê phán, lên án của giới trí thức, toàn dân và toàn thế giới về thứ lễ hội Tầu hóa đầy tốn kém ngân sách nhà nước, mà nhiều lợi lộc cho kẻ có quyền thế. Những điều trông thấy cũng đủ đau đớn lòng cho những đảng viên còn chút lương tâm, còn biết liêm sỉ, còn nghĩ mình là ngưới Việtnam. Có lẽ sợ ê mặt, nên lãnh tụ cộng đảng Nông Đức Mạnh, chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết, thủ tướng Việtcộng Nguyễn Tấn Dũng đã không dám xuất hiện ở lễ khai mạc, đùn cho chủ tịch Quốchội Nguyễn Phú Trọng  chủ toạ và các cựu lãnh đạo Việtcộng hiện diện. Hay là quá sợ Trungcộng vì đã cho tập thể quân đội ‘Hải Cảnh’ diễn hành với bộ quân phục rằn ri và súng M 18 hãm thanh của Mỹ. Khiến quan thầy Bắckinh ngứa mắt. Rồi lại tra vấn rằng: “Các chú định thực hiện du kích chiến trên biển ‘có sát thương mà không tiếng súng’ phải không”? Riêng người Việt Quốc Gia thì cũng nhẹ mình, vì Việtcộng bây giờ đã mặc nhiên tự thú họ là Việtgian bán nước cho Tầu rồi. Little Saigon 05/10/2010.

Một Chuyến Đi

San Francisco và…
Những Người Đàn Ông… Của Tôi

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cơn gió lạnh làm tôi rùng mình, chợt thấy như tiếc nuối không khí ấm áp, thân mật với ánh sáng mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ những ngọn nến hồng, được chưng trên mỗi bàn của tiệm ăn Asha. Bữa cơm tối với món canh chua Thái cay và nóng chỉ còn là “dư âm”.

Tôi quay qua nhìn ba người đàn ông đang vui vẻ chuyện trò. Họ bận cười, bận nói, bận trêu nhau, không ai thấy tôi đang co ro vì lạnh. Tôi lên tiếng:
– Lạnh quá!
Người đàn ông thứ nhất nheo mắt:
– Có lạnh gì đâu!
Tôi cãi lại
– Lạnh mà !
Ông cười, hỏi:
– Có cần ôm không?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
– Vớ vẩn!
Người đàn ông thứ hai nhìn tôi như thương hại:
– Chắc là… ốm rồi, mát như vậy mà kêu lạnh!
Người đàn ông thứ ba, nói nhanh:
– Chỉ vài blocks là đến trạm BART, sẽ ấm liền đó mà.
Nói xong, cầm tay tôi, kéo đi, rồi tiếp:
– Lạnh thì phải đi nhanh, cho ấm, biết chưa?

Hồi chiều, lúc chưa lạnh lắm, người đàn ông thứ ba đưa cho tôi cái áo jacket vì: “cầm mỏi tay quá”, nhưng trước khi ra khỏi tiệm ăn, đã không nhờ tôi cầm giúp nữa vì sợ tôi… mỏi tay. Người đàn ông thứ nhất thấy tôi bị kéo, lên tiếng can thiệp:
– Đừng kéo mạnh quá, cô ấy (she) ngã đấy.
Người đàn ông thứ hai trêu:
– Có cần bế không?
Sợ bị bế giữa đường phố đông người, tôi hét lên:
– KHÔNG!
Ba người đàn ông cười lớn. Người đàn ông thứ hai quay qua nhìn người thứ ba, hỏi:
– Có biết chuyện ngày xưa cô ấy (she) bị bế không?
– Có nghe nhưng lâu quá, quên mất rồi, kể cho nghe lại được không?
Người đàn ông thứ nhất lại chen vào:
– Khổ quá! Lại trêu cô ấy nữa rồi…
– Không sao đâu, nghe này:

“… Khi Tùng đến, Thằng Ròm vẫn còn trùm chăn kín mít, Tùng kéo mạnh cái chăn ra, bảo:
– Em dặn chị rồi, dậy bận ấm, em chở đi ăn Donuts, sao vẫn còn nằm co ro thế kia?
– Đi mà chết cóng ấy à, tuyết rơi cả 5 inches thế kia…
– Thì đã bảo đi xem tuyết mà!
– Không đi đâu!
– Chị dậy không nào?
– Không!
Chữ “Không” vừa được thốt ra, Tùng cúi người xuống, bế cô ấy lên, H.T. và MiMi chạy theo phụ họa, tiếng bà Cả la với theo:
– Bỏ cô ấy xuống, cô ấy mà té thì khốn…”

Tôi cười đến chảy nước mắt, khi nghe “người đàn ông thứ hai” kể chuyện, giọng nói làm ra vẻ nghiêm trọng, nhưng lại rất dí dỏm. Mới ngày nào… “ông ấy” thẩy tôi xuống sân sau đầy tuyết, của căn nhà nhỏ bằng đá, nằm trên đường số 4, thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Me tôi và Má đã chạy theo ngăn cản. Hai đứa em nhỏ thì vỗ tay, reo hò vui thích.

“Người đàn ông thứ ba” lên tiếng:
– Lúc đó Mình đang ở trong bụng Mẹ, phải không?
“Người đàn ông thứ hai” cười lớn:
– Chứ còn gì nữa!
– Mấy bà bầu nặng như vậy mà Cậu bế được sao?
Ông ta nhìn tôi, nháy mắt, rồi đáp:
– Dù có bầu, nhưng lúc đó Mẹ cũng chưa được 100 lbs mà.
Quay qua nhìn người đàn ông thứ nhất, người đàn ông thứ ba lại hỏi:
– Thế Bố ở đâu lúc đó?
“Người đàn ông thứ nhất” cười tủm tỉm:
– Có Bố cũng chả làm gì được vì cậu Tùng bự con thế kia!
Tôi phụng phịu:
– Chứ không phải Bố cũng hùa theo mấy đứa nhỏ để trêu em à?

Ngồi gọn trên chiếc ghế nhỏ trong toa xe BART đang từ từ lăn bánh, tôi nhìn ba người đàn ông thân thương của mình, cả ba đang cùng đứng nhìn tôi chế diễu. Tôi chợt nghĩ đến “người đàn ông thứ tư” ở tận Munich. Có lẽ giờ này “ông ấy” mới vào tới sở, đang ngồi uống cafe và đọc email …

San Francisco…
Vườn Dill Trên Con Đường Mang Tên California…

Theo lời Alex, “người đàn ông thứ ba”, tôi dậy thật sớm, đi bộ ra đường California, coi sức mình còn leo dốc cao được nữa không. “Người S.F vẫn chạy lên, chạy xuống đường California để tập thể dục đó, mommy thử đi nhé …”

Đầu tháng Bảy, mới hơn 5 giờ, trời đã rạng sáng. Những ngọn gió lùa làm tôi ớn lạnh. Kéo cao cổ áo xong, cho hai tay vào túi, tôi bắt đầu chạy. Hết dốc này, sang dốc khác, xuống dốc dường như khó chạy hơn khi lên dốc. Thấm mệt, tôi đi chậm lại, ngắm những bụi hoa bên đường.

Đưa tay ngắt một cành lá xanh nho nhỏ, mùi Thì Là làm tôi ngỡ ngàng đứng lại. “Ngay Downtown SF mà có cả một “vườn” Dill như thế này sao! “Chả Cá Thăng Long”… món ăn mà hầu như người Bắc nào cũng thích…” Tôi thầm nghĩ, và cảm nhận một niềm vui khó tả đang xen nhẹ vào hồn…

Tối hôm trước, Alex dẫn chúng tôi la cà trên những đường phố đông người, rồi cuối cùng ngồi uống cafe trong khuôn viên của Union Square. Nhìn và nghe những “ca nhạc sĩ tự do” trình diễn “live” ngòai trời, tôi nhớ lại những lần đi uống cafe cũng với “những người đàn ông của tôi” ở Rome.

Vài năm trước, trên một chuyến bay từ Newark đi Rome, tình cờ đọc một bài báo rất hay và lạ về Quán Cafe Sant Eustachio, nên khi đến Rome, tôi nhất định phải tìm cho ra, để thưởng thức cafe của họ. Tiệm nằm trên con đường cùng tên Sant Eustachio, nhưng phải qua nhiều khó khăn chúng tôi mới kiếm được vì đường phố tại Rome nhỏ xíu và xem chừng như hơi rắc rối. Cafe vừa ngon vừa rẻ lại rất đặc biệt nên năm nào tôi cũng tìm dịp ghé Rome vài lần để uống cafe, có lẽ là do “ảnh hưởng” của một câu trong bài báo:
“…thật là không phí gì cả khi mua một vé máy bay khứ hồi New York – Rome, đến nơi, kêu taxi chở đến Sant Eustachio uống vài ly cafe rồi kêu taxi chở ra lại phi trường, bay về…”
Tiền phải trả cho tách cafe “ngồi uống”, khác với giá của cùng một tách nhưng “đứng uống.” Lần nào chúng tôi cũng chỉ mua “cafe-đứng-uống” mà thôi. Tháng Hai hay tháng Mười Một, thời tiết của Rome mát lạnh, có muốn mua “cafe-ngồi-uống” cũng không có chỗ vì tiệm nhỏ, chỉ có vài bàn bên trong và bên ngòai.

San Francisco thì khác, đường phố sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều. Với diện tích không lớn, nhưng Downtown của SF lại có rất nhiều quán Cafe Starbucks. Góc nào cũng có, quay qua quay lại là thấy Starbucks, khỏi phải tìm kiếm khi muốn uống cà phê. Tôi thích Frappuchino với một hay 2 Espresso Shot. Mỗi ngày uống 3 ly “tall” (ly nhỏ nhất) là không cần ăn gì thêm nữa cũng dư calories rồi.

Vài năm nay, tôi vẫn “cố tình” không chịu hiểu tại sao Alex không muốn về lại Houston, ngay cả lúc không có việc làm. Nhà cửa đắt đỏ, giá sinh hoạt cao, nhưng “người đàn ông thứ ba của tôi” vẫn nhất định “bám” San Francisco.
“Chỉ có người già như… Thằng Ròm… mới ở Houston được thôi…, người trẻ như Mình thì phải ở S.F…” 
Alex vẫn trêu Mẹ, mỗi lần tôi hỏi bao giờ dọn về lại Houston.

Căn apt nhỏ xíu, với hai phòng ngủ, một phòng tắm cũ và tối tăm, trên lầu ba của một chung cư rất tầm thường, Alex ở chung với bạn. Mỗi người trả 1,000 Mỹ Kim một tháng. Tôi giật mình khựng lại khi mới bước vào thăm “nhà” của Alex, vì không dè con trai tôi lại sống khổ như vậy. Thấy tôi ngập ngừng, Alex đã cười lớn, đẩy sau lưng tôi, rồi trêu:
“Đây là SF, không phải Houston của mommy đâu, nhà nhỏ và cũ nhưng bảo đảm không có… rắn…, đừng sợ chứ!” 

Những ngày rong chơi trên đường phố, ghé vào “quán sách bên đường”, những đêm la cà đi uống cafe sau bữa cơm tối, rồi đi nghe nhạc ngoài trời với Alex, những sáng đi Chợ Tàu ăn điểm sấm, mua trái cây, … tôi mới hiểu được lý do tại sao Alex không muốn dọn về Houston.
“San Francisco của Alex” khác “Houston của tôi” xa chừng…

Nhìn đám Thì Là vẫn còn ướt đẫm sương, San Francisco không dưng trở nên thân thuộc. Tôi cảm thấy như gần gũi với S. F. hơn, như San Francisco chính là quê hương của tôi vậy.
Cái thân thương gần gũi này tôi đã không có, khi đi uống Cafe Sant Eustachio ở Rome, hay khi tay trong tay đi bộ với Anh bên bờ Hồ Hoàn Kiếm cách đây vài năm.

Visalia 

Những dãy Trúc Đào đủ màu nối tiếp nhau trên xa lộ 99 dẫn vào Visalia cho biết vùng này cũng “Nắng Ấm” không thua gì Houston. Houston còn được thêm hai chữ “Tình Nồng”, có lẽ tại đông người Việt hơn chăng?

Gần tới thị xã Visalia, vẫn trên xa lộ 99, bên tay trái của tôi, còn có thêm những cây Khuynh Diệp thật cao. Tôi thích lá Khuynh Diệp, không chỉ vì mùi khuynh diệp mà còn vì hình dáng của chiếc lá nữa. Trong góc vườn của căn nhà cũ ở Katy, tôi cũng đã có 1 cây, rất lớn. Mỗi lần ra vườn, tôi hay hái vài lá, gập lại vài lần để mùi khuynh diệp tỏa ra, rồi đưa lên mũi, hít vài hơi. Mùi khuynh diệp làm lòng tôi dịu lại, không biết tại mùi của lá hay tại ngày xưa Mẹ tôi rất yêu thích mùi khuynh diệp. Mùi thơm của Khuynh Diệp cho tôi cảm giác như có Mẹ bên cạnh, và lúc nào cũng làm tôi ấm lòng.

Đứng trước nhà anh PST, gọi cell cho anh, tiếng anh hỏi:
– HV đi tới đâu rồi?
– Dạ em đang đứng ngay trước nhà anh chị đây?
– Sao giỏi vậy, chờ tí nha, anh chạy xuống ngay.
Tay bắt mặt mừng, anh em chào hỏi nhau. Anh không khác trong hình nhưng không giống anh PAD hay chị BH. Giọng nói, qua phone, tôi đã nghe có nét phảng phất của chị BH.

Rời SF lúc 6 giờ sáng, chúng tôi bỏ buổi ăn điểm tâm với Alex vì cái hẹn ăn lunch với anh chị PST lúc 11 giờ trưa.
Được lưu ý nạn kẹt xe của SF trên xa lộ 101, chúng tôi dùng xa lộ 5, hướng Oakland, qua 152 để vào 99. Dù có xa hơn, nhưng lại không bị kẹt xe, nên đến sớm 30 phút, trước giờ hẹn.

Tiệm ăn Thái nằm trong vùng Downtown của Visalia sang và yên bình, Chị PST “đi chợ” rất tài tình. Tôi được những 2 món chay. May mà chỉ ghé lại có vài giờ, chứ nếu không thì có lẽ chiếc áo dài mang theo cho buổi RMS ngày Chủ Nhật của nhóm Văn Học Thời Nay đành đem về lại và phải đi kiếm mua áo khác mất. Nhìn Anh và anh Dễ Thương vừa ăn vừa khen ngon, tôi cũng đoán được là chị Trung rất “sành” món Thái.
Nghe chị kể chuyện tôi rất nể phục. Chị chạy bộ mỗi ngày, từ sáng tinh mơ, với đầy đủ “vật dụng phòng thân”. Chị làm việc không biết mệt, ngày nghỉ thì lo vườn tược. Chị đã bỏ một cái hẹn để đi ăn trưa với chúng tôi. Ăn xong chị phải trở lại văn phòng vì cái hẹn kế tiếp lúc 1 giờ 30. Chúng tôi theo anh PST về lại nhà, trước khi lên đường đi tiếp.

Ngôi nhà xinh xắn với hàng rào trắng, sân cỏ xanh, trước cửa có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, bên cạnh Cờ Mỹ. Anh PST cho biết đã treo lên từ Ngày 30 Tháng Tư và để luôn cho qua Lễ Độc Lập. Vườn sau, ngăn nắp, gọn gàng. Cây Quất ngọt đầy trái, mấy khóm hồng, hoa nở thơm ngát, bên cạnh fountain nước chảy réo rắt. Thảo nào anh Dễ Thương không Thơ đầy túi. “Chỉ cần ngồi trên xích đu là làm thơ phải không anh?” Tôi trêu anh.

Giã từ Visalia với lòng tiếc nuối. Visalia cũng Nắng Ấm, cũng Tình Nồng. Chân tình này, làm sao đền đáp?
Những dãy Trúc Đào rực rỡ trên xa lộ 99, tiễn đưa chúng tôi ra lại xa lộ 5, để về LA.

Cám ơn anh chị đã cho chúng em biết Visalia, một thành phố nhỏ có nắng ấm, có tình nồng, dù chỉ có vài gia đình người Việt, giữa đường từ SF đến LA.

Cafe… Huyền

Chị Bích Huyền đón chúng tôi với nụ cười thật tươi. Chưa kịp khen những bậc tam cấp đẹp, rất mỹ thuật, từ ngoài đường dẫn vào nhà, mùi sả ớt của món Bún Huế thơm phứt, làm tôi phải tấm tắc:
“Chị ơi! Thơm quá, chị nấu hở?”
Vào tới bếp, chị cười cười, đưa cho tôi một thìa nhỏ nước dùng:
“Nếm thử đi, hv”
Tôi ngạc nhiên vì vị đậm đà, cay cay, ngọt ngào…
“Chị hay nấu món chay lắm hở chị? Ngon quá chị ơi!”
Chưa trả lời tôi, chị lại mở nắp một cái chảo lớn bên cạnh:
“Miến xào nữa nè, hv”
Rồi nhìn qua anh NPH đứng bên cạnh, chị tiếp:
“Hôm nay, mọi người sẽ cùng ăn chay với HV. Hôm Chủ Nhật, hv ngồi nhìn chúng mình ăn…Tội quá!”
Tôi cười, giải thích với chị là trước khi đi dự tiệc, lúc nào tôi cũng “dằn bụng” trước, trừ khi được biết là có món chay. Chị trấn an anh NPH:
“Chị có ướp sẵn steaks cho Hưng, nếu Hưng không muốn ăn chay.”

Vườn sau nhà chị đầy hoa trái. Những bụi hoa mầu tím thật xinh xắn, bốn gốc Đào, hai cây Quất, lại có một cây Liễu trong chậu. Chị đặt tên cho từng cây. Gốc ớt mới nhìn đã thấy cay, chị cho 2 quả khô làm giống khi biết tôi cũng thích ăn cay.
Chị kể chuyện anh SK đến thăm, khi chị hỏi anh chụp hình chưa, anh đã trêu:
“Nhà chị toàn Đào và Liễu, làm sao em dám chụp hình…”

Những khung hình mỹ miều, duyên dáng, với nụ cười xinh xắn của Uyển Diễm, hóa trang từ cô gái Bắc, đến cô gái Trung, rồi cô gái Nam treo trên tường, làm căn nhà đã đẹp, lại càng thêm lộng lẫy, nhưng không kém phần ấm cúng. Trên tường còn có những bức tranh do Anh Tú vẽ. Tôi biết tài làm thơ của AnhTú trên diễn đàn Việt Báo, nhưng chưa hề biết, ngoài nghề Y Sĩ, Anh Tú còn là Họa Sĩ và kiêm Thi Sĩ nữa.

Bi và Ben được Mẹ Uyển cho mỗi chú một dĩa Spagetti thơm ngon. Trước khi ăn, hai chú bé mời “Ông Bà Trẻ” H&HV. Uyển Diễm hỏi: “Chú H có muốn ăn spagetti không, cháu làm cho.” Dĩ nhiên là dù có muốn thì chú H cũng đành lắc đầu…

Quỳnh Hương đến với sữa đậu nành và tofu còn nóng. Cô lấy nửa ngày vacation để được uống Cafe Huyền với chúng tôi. Nghe danh Cafe Huyền từ lâu, nên lần này, tôi nhất định phải xin được thử. Khi chị BH mời ăn ngoài tiệm, tôi đã không ngại ngùng xin chị cho được uống cafe Huyền.
“Coffee time” trở thành dinner với nhiều món rất hấp dẫn. Bún Huế, Miến xào, Đậu hũ sả ớt, đậu hũ chiên, bánh rán, xoài, sữa đậu nành…

Cafe Huyền không hổ danh truyền từ bấy lâu nay. Sữa được đun nóng cho từng tách. Mùi cafe thơm ngát. Chị cẩn thận pha mỗi lần một tách, tôi được tách đầu tiên. Ngồi nhìn chị làm cafe cho mọi người, tôi cảm nhận được lòng thương mến của chị dành cho các em. Chân tình đầy ắp.

Được hàn huyên với chị, nghe chị kể lại công việc làm với đài VOA, với Radio Bolsa, với đài Việt bên Úc,… tôi càng thêm nể phục chị. Vài năm nữa, khi chị hưu trí, tôi tin chắc sẽ khó có người thay thế được chị.

Bích Huyền, của Chương Trình Thơ Nhạc trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đi vào lòng người Việt khắp nơi trên thế giới.

Cám ơn chị Bích Huyền đã chia sẻ với chúng em những tâm tình ngọt ngào, những kinh nghiệm sống quí báu, với tình cảm hiếm quí…

Cafe Huyền không những chỉ thơm ngon mà còn vô giá nữa, chị ơi!

HV Thật vs HV Dỏm

Con bé chồm người qua ôm tôi, mi lên má, rồi thì thầm bên tai tôi:
– Me, I love you.
Xiết nhẹ nó, mi lại, tôi cũng nói thì thầm:
– I love you, too. Athena.
Nó buông tôi ra, ngồi thẳng lên, rồi lại nhìn tôi, nhún vai, ngập ngừng hỏi:
– Me, Is your name Hiền Vy? – Me à, tên của Me là Hiền Vy hả?
– Yes, Athena.
Nó lại ngập ngừng:
– I thought your name is Me. Con tưởng tên của me là Me chứ !
Tôi chỉ biết cười, nó hỏi tiếp:
– Do you have a Mom? – Me có Mẹ không vậy?
– Có chứ. Ai mà không có Mẹ!
Con bé lên giọng:
– Does your mom call you… Hiền Vy, Hiền Vy, Hiền Vy, Hiền Vy, Hiền…
Tôi đang ngạc nhiên không biết nó định làm trò gì, thì tiếng cô em tôi, từ ghế tài xế quay lại, quát:
– Athena ! Stop it!
Đã không ngừng, con bé lại cao giọng hơn:
– H.H.H.. i. i. i. ề. ề. ề. n.n.n. V.V.V…Y.Y.Y… all day long?

Tôi bật cười, vì không dè chỉ mới 6 tuổi, con bé đã liếng thoắng đến vậy. Nó nhìn tôi như đang chờ câu trả lời. Kéo nhẹ nó vào người, tôi hôn lên tóc nó, chưa biết nói gì, đã nghe nó hỏi tiếp:
– Do we have the same name, Me? Chúng mình có tên giống nhau hở Me?
Mẹ nó lại quay xuống, cao giọng:
– Your name is Athena, OK? Tên của con là Athena, biết chưa?
– No, I like to be called Hiền Vy – Không, con thích tên Hiền Vy cơ.
Mẹ nó lại nói lớn:
– Lâu nay, con chỉ thích gọi là Athena thôi mà. Sao hôm nay lại đổi ý thế?
Con bé phụng phịu:
– I don’t know! Con không biết!

Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nó, tôi giảng hòa:
– OK, OK, để Me giải thích.
Con bé ngả đầu vào người tôi, chờ đợi. Tôi từ tốn giải thích:
– Mẹ của con mượn chữ Hiền trong tên của Me, và thêm chữ Vy để đặt tên cho con.
Con bé lại thắc mắc:
– Nhưng sao ai cũng gọi Me là Hiền Vy?
– Tại Me mượn tên con để làm Radio.
Con bé ngập ngừng:
– Sao Me không mượn tên chị Dĩ An?
Rồi gật gật cái đầu, hỏi tiếp:
– Vậy là tên con hay lắm hả?
– Dĩ nhiên rồi, không hay, me đâu có mượn.
– Tên chị Dĩ An không hay hả?

Tôi không biết nói sao, chỉ cười, nhớ lại những ngày đầu mới chập chững vào làm Chương Trình Tuổi Thơ cho LSR. Dĩ An đã dỗi hờn khi thấy tôi dùng tên Hiền Vy. “Vậy là Mẹ thương Athena hơn thương mình rồi, Mẹ dùng tên của con đỡ đầu, mà không thèm dùng tên của con ruột…” 
Đã phải giải thích với Dĩ An là “Hiền Vy” dễ cho các em bé nghe chương trình gọi hơn và cũng dễ cho tôi hơn khi xưng là “Cô Hiền”…

Sau khi nghe tôi giải thích, Athena chúm chím cười:
– OK! Me, I allow you to borrow MY NAME – OK Me, con cho phép Me mượn tên con đó.
– Thanks, Athena!
Con bé xích ra một tí, dùng hai bàn tay bé xíu, ôm lấy mặt tôi, giọng như chững chạc ra:
– Không! Con không muốn gọi là Athena nữa. Từ đây, Me nghe không,…
Nó ngừng lại, như để lấy hơi, rồi gằn giọng, chậm rãi tiếp:
-… từ đây, con chỉ muốn được gọi là Hiền Vy thôi.”
Tôi ôm khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của nó trong hai tay mình, cười lớn, rồi nói:
– Yes, Hiền Vy! Và con là Hiền Vy Thật, còn Me chỉ là Hiền Vy Dỏm thôi./.

Thuở bơ vơ mới về …

Tôi biết  ngay từ những ngày đầu mới “chân ướt chân ráo” về nhà Anh.  là sui gia với Má nhưng có họ ngoại với Anh nên khi Anh trở về nước sau những năm du học ngoại quốc, hai gia đình lại muốn kết thân thêm một lần nữa mà không thành.  có 4 người con gái. Người thứ ba là chị dâu của Anh. Cô Út và chị Cả kẹt lại VN sau 75. Chị thứ hai lập gia đình với một người NaUy nên ở tận Oslo. Biến Cố Tháng Tư 75 đã tách rời  khỏi những người con để rồi  di tản cùng với gia đình chị chồng tôi. Giữa mùa Thu năm đó  sum họp với gia đình người con thứ ba tại Tulsa.

Trong căn nhà nhỏ bằng gỗ 3 phòng ngủ trên đường số 4 gần Tulsa University,  và Má một phòng, anh chị DD và cháu L một phòng, phòng còn lại là của Anh. Đám cưới xong, tôi về ở chung phòng với Anh.  Căn phòng của chúng tôi có cửa sổ nhìn ra vườn sau.  Phòng của anh chị DD thì cửa sổ nhìn ra đường và phòng của  và Má ngay cạnh phòng tắm, cửa sổ nhìn ra nhà anh chị C, chị gái của Anh. Không biết 2 phòng ngủ kia có khóa không chứ phòng của chúng tôi không có khóa từ bên trong.

Những ngày mới về nhà Anh, tôi không chỉ bị Má “chiếu cố” mà còn bị anh D đối xử rất là “không văn minh”. Những buổi trưa từ lớp học Anh ngữ về nhà ăn cơm, tôi vừa bưng chén cơm là Má nói ngay:

Cô ăn lẹ đi rồi lo kiếm áo quần dơ của câu H đem đi giặt để chiều cậu ấy đi làm về cậu ấy nghỉ ngơi”.

Nước mắt dàn dụa vì tủi thân, tôi buông đũa trong khi  lên tiếng:

“Bà để cho cô Ti ăn xong rồi nói có được không ?”

Má điềm nhiên:

“Tôi có biểu cô ấy làm ngay đâu, bảo ăn xong mới làm cơ mà” 

Anh D lúc đó làm ban đêm trong một tiệm McDonald. Trưa ngồi ăn cùng chúng tôi cũng lên tiếng:

“Ai đánh đập gì cô mà khóc cơ chứ”

Rồi “bồi” thêm:

“Mẹ thằng L đi làm, bà tham già yếu, cô ăn xong lo dọn nhà cửa cho sạch sẽ”

Tôi nghẹn ngào không nuốt nổi nên xin phép không ăn nữa, rút lui vào phòng ngồi khóc thầm.  theo vào an ủi:

“Cô ra ăn cơm đi chứ sao lại vào đây ngồi khóc ?”

Tủi thân, tôi khóc lớn và  kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa  mới lấy chồng …

Khó Khăn – Trở Ngại

Càng ngày anh D đối xử với tôi càng không công bằng. Tôi tránh gặp mặt anh D tối đa dù ở chung nhà.  biết điều đó nên hay tìm cách nói chuyện vui cho không khí nhẹ đi. Tôi vẫn không kể lại với chồng những việc xảy ra khi Anh đi làm. Một người anh lớn hơn của chồng tôi, tên T, ở cạnh nhà ba mẹ tôi, đến thăm Má, hỏi tôi:

“Sao không về thăm 2 bác vậy cô Ti ? Mê chồng quá quên cả cha mẹ em út sao ?”

Tôi chỉ biết ứa nước mắt lắc đầu không nói. Vài tuần trước, khi mới về làm dâu nhà Anh, chiều chiều cơm nước xong Anh hay đưa tôi đi bộ về thăm ba mẹ tôi. Tôi rất hạnh phúc có Anh đi cùng. Nhà ba mẹ và các em tôi ở đường số 7, phía mặt trước của ĐH Tulsa. Nhà tôi ở, sau đám cưới, là phía sau của trường. Đi bộ nhanh mất khoảng 20 phút, đi chầm chậm và ngừng lại xem cây cỏ thì mất khoảng nửa giờ. Nhưng chỉ đi được vài lần là Má kêu tôi vào phòng, phán:

“Cô có về thăm ông bà thì đi học rồi ghé thăm được rồi, sao phải chờ cậu H đi làm về bắt cậu ấy đưa đi? Cậu ấy yếu lắm, đi như vậy rồi bệnh, chết thì ai nuôi tôi ?”

Tôi lại khóc nhưng không hề giận vì biết Má thương người con trai út của bà.  Má lại cùng tuổi với bà ngoại tôi và  thua Má một giáp nên mặc dù là sui gia, mẹ tôi vẫn gọi Má và  là Cụ, xưng Con.  Mẹ dạy tôi phải lễ phép và thương Má vì Má sinh ra chồng tôi. Không có Má thì làm sao có Anh cho tôi lấy. Dù vậy, có lần Mẹ cũng cười nói với tôi “Sao con không chọn ai có cha mẹ trẻ trẻ như ba mẹ cho dễ dàng xưng hô.”

Một buổi tối, không biết ăn nhằm cái gì mà tôi bị đau bụng suốt đêm nên phải ra vào phòng tắm nhiều lần thì sáng hôm sau, ngay sau khi Anh rời nhà đi làm, tôi đang sửa soạn đi học thì Má vào phòng tôi, đóng cửa lại rồi quắt mắt nhìn tôi, hỏi:

“Cô làm gì mà lục đục suốt đêm trong phòng tắm ? Tôi nói cho cô biết là cậu H không khỏe mạnh gì đâu. Phải để cho cậu ấy ngủ để còn đi làm nuôi tôi nữa. Cô phải biết điều một tí”

Tôi ngạc nhiên:

“Con bị đau bụng cả đêm mà Má!”

Tối đó tôi kể lại cho chồng nghe chuyện Má la tôi ban sáng vì tôi không hiểu tại sao đau bụng phải dùng restroom lại bị rầy. Chồng tôi nghe xong, đi qua phòng Má nói gì hơi lớn tiếng. Khi tôi hỏi thì anh bảo là anh cự Má và nói với Má là “Khổ quá Má ơi, từ lúc cưới tới giờ đã làm ăn gì được đâu mà Má cứ suy nghĩ tào lao vậy”.

(Tôi phải mở ngoặc để nói một tí về chuyện này. Trước đám cưới khoảng 3 tuần, trên đường từ trạm xe Bus đi bộ về nhà với một bao giấy lớn đầy thực phẩm vừa mua từ chợ Safeway cho mẹ tôi, tôi bị một gã đàn ông Mỹ trắng tấn công ngay trên đường vắng vào buổi trưa.  Tôi đã quăng bao thực phẩm xuống đường để chạy thoát thân sau khi kêu cứu mà không có một người nào xuất hiện.  Vừa chạy tôi vừa la lớn “Help! Help!” mà không có ai nghe,  may là chỉ cách nhà tôi  có hai blocks. Mẹ ra mở cửa khi nghe tiếng đấm cửa liên hồi của tôi.  Vào nhà tôi chỉ biết khóc vì ngực tôi bị đau khinh khủng do sự tấn công và làm bậy của gã đàn ông đó. Vì sự việc này tôi muốn hủy cái đám cưới đang được những người trong nhà Thờ lo giúp.  Tôi gọi cho “bà mẹ nuôi” nói ý định này. Các bà trong nhà Thờ bảo trợ gia đình tôi, cùng ông mục sư đến thăm và nói họ sẽ làm theo ý tôi.  Chiều đó Anh đến thẳng nhà tôi sau khi tan sở và năn nỉ tôi đừng hủy đám cưới.  Anh hứa với ông mục sư, với ba mẹ tôi là Anh sẽ không làm gì để tôi sợ.)

Đúng sáu tuần sau ngày cưới thì tôi mới thật sự trở thành đàn bà. Sau đó tôi mới hiểu ra lý do Má la tôi khi tôi bị đau bụng phải dùng phòng tắm nhiều lần trong đêm hôm. Chuyện Má rầy rà tôi chịu được vì Má là mẹ Anh nhưng việc anh D cứ bắt lỗi tôi đủ điều và sai khiến tôi làm việc như người giúp việc thì tôi không chịu được.

Lúc đó tôi không hiểu lý do gì mà anh D lại “pick-on” tôi hoài như vậy. Sau này tôi mới biết được là sau khi làm “ông mai” để mai mối chồng tôi với cô Út nhà vợ anh không thành, anh D lại “làm mai” ông em cho em gái của vợ bạn cũng không thành.  Tôi nghe kể lại là trước năm 75 ở Việt Nam, những người du học trở về nước thường được nhiều gia đình khá giả “ngắm nghía”. (Cô chú bác và các anh chị họ của tôi đi du học về tôi không biết có được nhiều nơi “ngắm nghía” không vì tôi còn quá nhỏ để được biết chuyện trong gia tộc, nhưng trong gia đình nhỏ của ba mẹ tôi thì anh Ba của tôi lúc đó vẫn còn học ở Tây Đức chưa về nước nên tôi không kiểm chứng được điều này). H không tránh được những mai mối từ cô, chú, bác, dì, anh, chị và cả cháu trong nhà, sau khi về nước cuối năm 71. Bao nhiêu người mai mối cũng không thành cho đến năm 74 thì gặp tôi trong một lớp Anh ngữ, anh dạy thêm buổi tối của London School.

Có lẽ  biết tôi không vui nên những lúc cùng làm bếp với tôi,  kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa ở Việt Nam, chuyện Quan Âm Thị Kính, chuyện tiền kiếp của đức Phật…  cũng coi tuổi, coi tướng và chỉ tay của tôi và nói rằng số tôi rồi sẽ rất sung sướng sau này. Tôi thương và rất quí trọng . Nhiều lần  cũng kể cho tôi nghe chuyện hai người con bị kẹt lại Sàigon. Tôi rất phục cái tính chịu đựng của .  Trong lúc mẹ tôi khóc lên khóc xuống vì gia đình anh Hai của tôi kẹt lại ViệtNam thì tôi chưa từng thấy  khóc khi nhắc đến hai người con của  cũng đang ở Saigon. Cô Út hơn tôi hai tuổi, nhưng trong nhà ai cũng gọi là Cô Út nên tôi cũng gọi theo luôn. Dù chưa hề gặp cô Út nhưng qua lời kể của , tôi rất có cảm tình với Cô.

Chữ Hiếu …

Ở chung được một thời gian, không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt, tôi thì ngày càng gầy, mất hẳn tiếng cười, chồng tôi quyết định mua nhà dọn ra riêng với Má cùng đi với chúng tôi. Trong lúc đang lo thủ tục mua nhà thì một buổi sáng cuối tuần tôi thức dậy sớm mà không thấy Anh bên cạnh, tôi rón rén đi ra bếp thì thấy Anh và anh D đang rù rì nói chuyện. Tôi rút lui về phòng nằm đọc sách. Sau đó Anh vào và kể cho tôi nghe là anh D lo ngại nếu chúng tôi dọn ra thì anh chị ấy không thể trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng. Chồng tôi hứa sẽ phụ trả tiền nhà thuê cho gia đình anh chị DD cho đến khi nào họ có thể tự túc được.

Qua nhà mới, tôi thi vào làm Nurse Aide trong nhà thương Saint Francis. Chị D cũng được tuyển dụng cùng khóa với tôi. Sau mấy tuần được huấn luyện, tôi phải làm ca hai, từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm.

Rồi tôi có thai lần đầu. Lúc đó tôi không hiểu “ốm nghén” là gì, chỉ biết mỗi lần Má nấu nấm Đông Cô thì tôi ói tới mật xanh mật vàng. Dù đã vào phòng đóng cửa nhưng cái mùi nấm Đông Cô vẫn theo vào trong phòng ngủ nên tôi vẫn bị ói liên hồi.  Vì vậy khi biết Má sắp nấu món Nấm là tôi lái xe ra khỏi nhà. Có hôm tôi lên nhà ba mẹ tôi nhưng chẳng có ai ở nhà ban ngày. Ba mẹ tôi đi làm, các em thì đi học nên tôi thường lang thang ngoài mall cho đến giờ đi làm.  Việc này bị nhà chồng cho là tôi hỗn láo, không muốn Má ở chung. Gần ngày sanh con đầu lòng, Anh bảo tôi xin nghỉ làm. Ở nhà tôi còn khổ hơn vì anh chị của Anh đến thăm Má mỗi ngày.  Chị C của Anh, bữa thì đem vài cái nấm, bữa thì đem vài quả lê hái bên sân trường đại học, dúi dúi cho Má. Tôi không hiểu tại sao chị C phải mất công làm như vậy vì Má muốn gì, cần gì là chúng tôi mua ngay cho Má.  Cho đến một hôm, Mẹ tôi gọi điện thoại bảo tôi về nhà gấp, Mẹ cần hỏi tôi vài chuyện.

Bước chân vào nhà, tôi thấy Mẹ ngồi nơi bàn ăn, khuôn mặt buồn bã. Mẹ không trả lời khi tôi hỏi Mẹ có khỏe không. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mẹ mà lòng đầy âu lo. Tôi tưởng Mẹ không khỏe hay có tin không vui từ VN.  Một lát Mẹ nhìn vào mắt tôi, hỏi:

“Sao con không nghe lời Mẹ dạy ?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

“Con không nghe lời Mẹ chuyện gì ?”

Giọng Mẹ buồn buồn nhắc lại những gì đã dặn dò tôi, nào là phải thương và quí nhà chồng hơn nhà mình, nào là phải lo cho Má chu đáo hơn lo cho Mẹ vv và vv…  Tôi bật cười nói với Mẹ: “Khổ quá! biết rồi, nghe rồi, áp dụng rồi. Sao mẹ nói mãi thế ? Mẹ kêu con về để dạy con lại vậy thôi sao?”

Mẹ cầm tay tôi, thở dài rồi kể cho tôi nghe là bạn của Mẹ nói với Mẹ là nghe chị C của anh nói tôi bỏ đói Má, không cho Má ăn uống gì cả, chị C phải mua thức ăn đem đến cho Má. Lúc đó tôi giận Mẹ vô cùng vì Mẹ nghe những lời như vậy mà rầy tôi, nên hỏi Mẹ:

“Mẹ có nghĩ là con làm như vậy không ?”

Mẹ siết chặt tay tôi, nói:

“Mẹ không tin con gái mẹ làm như vậy vì mẹ biết tính nết của con”

Tôi ngắt lời Mẹ:

“Biết tính con rồi, sao Mẹ không nói cho người ta biết mà còn kêu con về để la con ?”

Mẹ tôi gật gật cái đầu, chậm rãi đáp:

“Dĩ nhiên là Mẹ đã nói với bạn mẹ những việc đó không thể nào có, vì đó không phải là cá tính của con, nhưng mẹ vẫn hỏi con cho rõ ngọn ngành”

Ra khỏi nhà Mẹ, tôi lái xe đến nhà . Chỉ có  và cháu L (lúc đó chừng 3 tuổi) ở nhà.  Tôi kể cho nghe chuyện tôi vừa bị oan.  Nghe xong  nói tôi đừng có buồn, tính tình của cô C nó như vậy, cô không đi làm ở nhà rảnh rỗi nên ưa gây chuyện.   cũng nói Má già nên lẩm cẩm và khuyên tôi nên bỏ qua, đừng nói lại với Anh.  Tôi không nghe lời khuyên của  mà đem chuyện này than phiền với Anh. Nghe xong, Anh ôm tôi và nói trong nước mắt:

“Vì Má khó tính nên mãi đến hơn 30 tuổi, gặp em, anh mới dám lấy vợ. Thương anh, em chịu khó nhịn cho yên nhà. Anh mang ơn em suốt đời.”

Nghe lời Anh, tôi không nói gì nhưng rất ấm ức. Má thương và quí Anh vô cùng. Tôi cũng yêu và kính trọng Anh không ít. Có những lúc Má kể cho tôi nghe về cách cư xử của những người con dâu lớn với Má, nghe xong tôi xót xa cho Má. Má không hề nói nặng tôi nhưng đối xử với tôi khá lạ lùng.  Với cái bụng bầu đã gần ngày sinh của tôi, Má vẫn nhắc tôi đem rác ra ngoài để khỏi nhọc công Anh phải làm, dù Anh đã cẩn thận dặn tôi không được làm việc nặng khi Anh đi làm. Mỗi lần tôi làm bếp, Má luôn xuất hiện khi thấy tôi cầm chai tiêu định rắc vào món ăn với câu nhắc nhở: “Câu H đau bao tử mà cô cho ăn tiêu là chết sớm, ai nuôi tôi …”  Có lần  đến thăm, nghe Má bảo tôi đem rác ra ngoài,  bất mãn can: “Cái bụng cô Ti lớn như vậy sao không để chú H khiêng rác mà bà bắt cô ấy khiêng”. Má chỉ nói gọn “Cậu ấy không có khỏe đâu bà”.

Rồi tôi sinh con đầu lòng.  Theo lời chỉ dẫn của những người đã có con, tôi nhất định không cho con ăn đêm để tập cho con quen.  Nghe cháu khóc mà không thấy tôi bế, Má giận lắm ra bế cháu lên.  Tôi cự thì Má bảo phải để yên nhà cho Anh ngủ để còn đi làm chứ nó khóc như vậy Anh không ngủ được, sinh ốm, chết thì không ai nuôi Má. Sáng hôm sau anh D và chị C đến thăm Má. Má kể chuyện tôi cứng đầu không chịu dỗ con ban đêm, để Má và Anh không ngủ được. Tôi tức không nói được nên thở không được, tay chân bủn rủn hết.  Đúng lúc đó, một người bạn của Ba Mẹ tôi đến thăm tôi sinh con đầu lòng. Thấy tôi bị như vậy, chú đến chỗ Mẹ tôi làm (cách nhà chúng tôi chừng 3 miles) kể cho Mẹ nghe rồi chở Mẹ đến nhà tôi ngay, vì chú sợ tôi bị “sản hậu” có thể nguy đến tánh mạng.

Khi mẹ tôi đến thì Anh D, chị C cũng đã chở Má ra khỏi nhà.  Mẹ tôi khóc khi thấy tay chân tôi lạnh ngắt, mặt mày thì tím dắt.  Mẹ ôm tôi và than thở: “Sao khổ vậy con ơi! Chồng con gì mà khổ thân như vậy! Con có chết thì chỉ có mẹ là thiệt thòi thôi, con ơi!” và Mẹ ở lại với tôi cho đến khi Anh đi làm về. Mẹ nói với Anh để Mẹ đem tôi và con về nhà Mẹ nhưng Anh không chịu. Từ đó tôi bị gắn cho cái tội là đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà.

Má dọn vào ở một mình trong căn nhà thuê trên đường số 5, cách nhà anh chị DD và chị C một block đất trống, đứng bên này thấy được bên kia.  Với 3 người con trai và một gái cùng sống tại Tulsa, chỉ cách nhau vài miles mà Má không ở với ai cả. Thấy Má cô quạnh một mình, tôi cầu cứu , nhờ nói  về lại với chúng tôi, nhưng anh D không cho, bảo là để Má ở một mình tiện hơn.  Con cháu muốn đến thăm, đến chơi với Má thoải mái hơn.

Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, anhD đi Houston thăm bạn, những người anh đã gặp trên đường di tản. Sau chuyến đi đó anh D quyết định đem gia đình anh và  về Houston với lý do Tulsa mùa đông lạnh quá không tốt cho bệnh suyển của anh và cháu L. Cũng với lý do thời tiết, Má muốn đi Houston sống. Vài tháng sau, chồng tôi đưa Má về Houston bằng máy bay. Anh D đã thuê cho Má cái apartment một phòng ngủ bên cạnh cái apt hai phòng của gia đình anh và .  Trước khi Má rời Tulsa, tôi đem con đến thăm. Má ngập ngừng hỏi tôi:

“Chắc cô không cho cậu H về Houston ở gần tôi đâu phải không ?”

Tôi hỏi lại:

“Tại sao Má hỏi con như vậy ?”

Má ngập ngừng:

“Thì những chuyện đã xảy ra khiến tôi nghĩ như vậy”

Tôi trêu Má:

“Nếu con không cho chồng con đi, thì Má làm gì con ?”

Má nhìn tôi, đáp:

“Tôi biết cô không phải người xấu. Cô không cấm cậu H ở gần tôi đâu. Cô biết tôi thương cậu H mà cậu H cũng thương tôi. Thầy mất sớm…”

Dĩ nhiên là tôi không cấm được Anh gì cả nhưng thật tình là tôi đã rất vui mừng khi gia đình anh chị DD dọn khỏi Tulsa.

Trong chuyến đưa Má về Houston, chồng tôi đi xin việc tại hãng điện của thành phố.  Chỉ mấy tuần sau là họ gọi, mời trở lại để interview. Khi được hãng điện Houston cho việc với số lương gấp rưỡi lương đang làm tại hãng điện Tulsa, Anh nói với tôi là nếu tôi không muốn đi thì Anh sẽ ở lại Tulsa. Tôi xin Anh vài ngày để suy nghĩ.

Có lẽ đó là thời gian chờ đợi lâu dài và hồi hộp nhất trong đời Anh dù chỉ có 2 ngày. Tôi cũng mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ. Tôi cầu cứu mẹ tôi, Mẹ chỉ nói:

“Hiếu thảo với cha mẹ là điều tối quan trọng trong đời người. Hiếu thảo với cha mẹ chồng lại quan trọng hơn vạn lần”

Chỉ một câu nói của Mẹ là tháo gỡ tất cả vướng mắc trong tôi. Khi tôi nói với Anh là tôi bằng lòng đi Houston, Anh ôm tôi, hôn lên tóc rồi nói trong nghẹn ngào:

“I know you’re a good girl, Bé”

Nỗi Oan Ức

Đến Houston, anh D làm thợ tiện cho một hãng tiện vùng Đông Nam. Chị D tiếp tục làm nurse aide trong một nhà thương vùng downtown. Trước năm 75 anh chị đều là giáo sư của một trường trung học tỉnh lỵ, cách Saigon khoảng hơn một giờ chạy xe gắn máy.  Rồi gia đình anh chị T cũng bỏ Tulsa về Houston sinh sống.  Anh chị DD ra mua nhà mới, khu Đông Nam của Houston. Má lại đổi qua sống một mình trong cái apt một phòng ngủ, cùng chung cư với anh chị T.  AnhD rủ chồng tôi mua nhà cùng khu vực nhưng chúng tôi quyết định mua vùng Tây Nam nên các anh chị ở gần Má hơn chúng tôi. Mỗi cuối tuần Anh đều đưa tôi và con về thăm Má và thỉnh thoảng chúng tôi ghé thăm . Má rất thương cháu nội trai. Có lần vợ chồng anh Cả của chồng tôi từ Canada sang thăm Má, Má mách với anh Cả là “Ở chung một nhà mà một cô thì chỉ có làm, không chịu ăn, còn một cô thì chỉ ăn, không chịu làm, mà bừa.” Khi nghe anh chị Cả kể lại tôi đã cười ra nước mắt vì những tưởng Má không hề bận tâm là tôi đã phải làm việc nhà như một con sen khi mới về làm con dâu út của Má.

Cuộc sống tại Houston khá yên ổn. Má vẫn khỏe mạnh, chỉ bị đau nhức xương cốt khi trở trời. Trong khi  thường đi chùa PQ mỗi sáng Chủ nhật, thì Má không bao giờ đến chùa nhưng khi Chùa có chương trình bán đất tại một nghĩa trang của người bản xứ, để làm khu nghĩa trang đặc biệt của người Việt, thì Má muốn mua đất ở đó cho hậu sự. Chồng tôi mua 6 lô hàng ngang cho Má vì policies của nghĩa trang này là phải có ít nhất 6 lô mới được một tấm bia đứng.  chung với bác B mua 6 lô, 3 lô phía này, 3 lô phía đối diện. Sau đó  và bác B đã dựng tấm bia đứng ngay chính giữa 6 lô đất này. Trên bia khắc sẵn ngày sinh mà chưa có ngày tử, mỗi phía cho từng người.

Vài năm sau, Má mất. Ngày hôm trước Má kêu mệt, chị D đưa Má đi bác sĩ. Bác sĩ nói Má bị cảm nhưng hôm sau Má mệt hơn, chở vào bệnh viện thì Má mất. Má ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, không phiền hà con cháu. Thầy nói tuổi tôi hợp với giờ mất của Má nên tôi và 2 người cháu nội của Má được chọn vào tẩm liệm Má. Chồng tôi và các anh chị cũng như các cháu nội ngoại khác phải ở ngoài vì “kỵ tuổi”. Các anh chị đưa cho tôi một bịch giấy có áo dài và quần của Má, rồi trước khi tôi vào tẩm liệm Má, chị C đưa cho tôi thêm một bao giấy nữa, nói là áo quần, vật dụng của Má. Chị dặn tôi để những vật dụng đó vào trong áo quan cho Má ấm và dặn dò liệm Má phải nhẹ tay, cẩn thận từng chút.  Tôi làm xong nhiệm vụ, lòng thanh thản nhẹ nhàng.

Hôm sau trở lại nhà quàn, gặp Bà, tôi chào, thì  lạnh lùng đáp “Không dám, chào Cô”. Tôi thắc mắc không biết tại sao  lại lạnh lùng và xa cách với tôi như vậy nhưng tôi không có thì giờ để suy nghĩ vì khách và bà con đến thăm Má rất đông. Tối về, chồng tôi hỏi:

“Sao hôm qua em liệm áo quần của bà tham cho Má ?”

Tôi ngạc nhiên:

“Mấy anh chị đưa cho em bịch áo quần của Má mà.”

Anh hỏi lại:

“Chứ không phải tự em lấy nhầm áo quần của Bà Tham sao?”    

Tôi cãi lại:

“Không, em đâu có biết áo quần nào các anh chị muốn liệm cho Má. Chính chị C đưa cho em mà. “

Chồng tôi nói nhẹ:

“Vậy mà anh D nói em lấy nhầm áo quần của Bà nên Bà giận em lắm.”

Mà  giận tôi một thời gian thật vì như anhD nói với chồng tôi là  tin rằng  sắp chết vì tôi đã lấy áo quần của  liệm cho Má. Sở dĩ có chuyện này vì, sau này tôi nghe kể lại, là  sợ lạnh nên đem theo thêm áo quần, phòng khi cần đến. Lúc đến nhà quàn Bà đã để bịch áo quần vào một góc. Chị C thì nhất định chối việc chính chị đã đưa bịch áo quần của  cho tôi. Suốt một năm trời tôi sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi cầu Trời khẩn Phật nếu được thì cho tôi chết thay  chứ nhỡ  mất, thì trong nhà lại kết tội là tôi giết Bà. Thấy  lạnh lùng, chúng tôi cũng ngại ghé thăm. Chỉ gặp  dịp Tết hay cúng giỗ, hoặc có bà con phương xa đến nhờ chở đi thăm .

Làm thợ tiện được vài năm thì anhD bị lay-off, anh ra mở một tiệm giặt máy (washateria) và làm một tờ báo Việt ngữ, chuyên quảng cáo các cơ sở thương mại do người Việt làm chủ.  Khi tôi sinh đứa con thứ hai và đang nghỉ 6 tháng để lo cho con thì một đêm khuya đang ngồi thiền, tôi bỗng thấy anhD đến ngồi trong góc nhà, đối diện với tôi, nhìn tôi mà không nói gì cả. Tôi xả thiền lên nằm cạnh chồng vì cảm giác là lạ làm tôi hơi sợ. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại nhà reng, chồng tôi nhấc máy. Trong đêm khuya thanh vắng tôi nghe giọng  thảng thốt bên kia giây nói: “Anh D chết rồi chú ơi”. Chồng tôi đang nửa tỉnh nửa mơ vì lúc đó chỉ hơn 2 giờ sáng, nên hỏi  dồn dập.   nói cảnh sát mới đến nhà báo tin anhD bị xe đụng chết tại chỗ. Lúc đó anhD mới 43 tuổi ta.

Cái chết của anh D mang tôi lại gần  hơn. Chúng tôi đến thăm , chị D và hai cháu thường hơn. Cháu nhỏ nhất chưa được hai tuổi. Chị D bỏ việc làm nurse aide về trông coi tiệm giặt. Bà lại âm thầm nuôi cháu và gửi tiền về Việt Nam nuôi con. Mỗi Chủ nhật  lên chùa làm công quả. Có bữa chúng tôi ghé thăm,  chưa về thì chúng tôi lên Chùa đón Bà về. Rồi có tin người con trưởng của  mất tại VN vì ung thư trong khi chờ đợi đi Mỹ do  bảo lãnh. Tôi lại một lần nữa chứng kiến sự can đảm chịu đựng của  “làm tuần” cho con gái tại chùa. Tôi chỉ thấy mắt bà long lanh lệ, chứ chưa bao giờ nghe  khóc gào gì cả.

Tình Đời

Vài năm sau khi anhD mất, cô Út qua đoàn tụ với  và chịD cùng 2 cháu.  Chúng tôi đến thăm mới biết là trong thời gian ở Việt Nam, cô Út đã bỏ đạo Phật qua đạo Baptist.   chỉ nói là tại ở Việt Nam cô Út cô đơn nên bị họ dụ dỗ.  Chị C, sau đám tang của Má, đã ly thân với chồng và cũng về Houston sống với con gái út của chị. ChịC mai mối cô Út của  với anh của một người con dâu của chị.  Anh này đang ở Tulsa, một mình nuôi con vì vợ anh ấy bỏ chồng con, đi theo “tiếng gọi con tim”. Anh ấy đến Houston vài lần để gặp và tìm hiểu cô Út. Chúng tôi tưởng sắp được ăn cưới cô Út nhưng hoài vẫn không thấy được mời.  Sau này tôi được biết sở dĩ cuộc hôn nhân không thành vì cô Út muốn anh ấy “trở lại đạo” và vì sự lấn cấn trong việc chia sẻ tình thương của anh ấy với người con trai của anh ta.

Làm tiệm giặt một thời gian chị D quen một người đàn ông bản xứ. Ông S hay đến tiệm sửa máy cho chị. Ông S dạy chị và cô Út vẽ tranh sơn dầu. Mỗi lần chúng tôi đến thăm, chị khoe những tác phẩm của chị và cô Út đã vẽ.  Sau khi kết hôn với ông S, chị D bán tiệm giặt, đến một thành phố nhỏ có hồ phía Bắc Houston, nơi anh S có một căn nhà tiền chế  đã cũ, xây “lâu đài tình ái” với anh S. Hai người xây một căn nhà sàn khá đẹp. Tôi chưa hề đến, chỉ nghe chồng tôi nói mà thôi. Chồng tôi khen anh S là xây nhà lần đầu mà anh S làm rất khéo.   vẫn ở với cô Út và cháu ngoại trong căn nhà ngày xưa anh chị DD mua trước khi anh D mất. Chúng tôi vẫn đến thăm  nhưng không thường xuyên như trước. Bà tránh nói đến chuyện chị D tái giá và chuyện cô Út cải đạo.

Không biết có phải chuyện tái giá của chị D làm cho chị C của Anh bất bình mà tỏ ra thân thiện với tôi hơn không. Chị C thường gọi phone nói chuyện và nhiều lần nhắc đến chuyện “chị D lấy Mỹ”,  rồi tâm sự xa gần là “Ở lâu mới biết lòng người”. Khi thấy tôi không “hợp tác” với chị trong việc nói chuyện về người khác thì chịC cũng không nói thêm nhiều nữa. Dù vậy thỉnh thoảng ChịC vẫn gọi than phiền chuyện này chuyện kia. Chị hay làm thức ăn cho chồng tôi vì theo chịC thì tôi không chịu nấu nướng thức ăn ngon cho cậu em út của chị.

Theo năm tháng  yếu và mất dần trí nhớ. Chị D và cô Út thay nhau săn sóc . Lúc thì  ở Houston, khi thì lên trên hồ ở với chị D và anh S. Chồng tôi có đưa anh chị Cả, từ Canada sang Houston trú lạnh vài tháng mùa Đông, đến nhà mới của chị D thăm . Còn tôi chỉ thăm  khi  về Houston.

Một lần chúng tôi đến thăm Tết , gặp cháu Th đang ra xe đi chơi. Tôi lì xì cho cháu rồi vào nhà ngồi nói chuyện với  mời chúng tôi ăn quất ngọt hái từ vườn cùng với mứt bánh. Ăn xong  nhờ chúng tôi giúp  ra vườn hái thêm Quất. Trước khi ra về,  cho chúng tôi khoảng 20 quả quất ngọt. Tôi nhận cho  vui, dù nhà tôi cũng có trồng đủ 3 loại quất; chua, ngoài ngọt trong chua, và ngọt. Vài tuần sau, chị C phone cho tôi khuyên tôi không nên tới thăm  nữa. Tôi hỏi tại sao thì chịC nói là mách với chị là “cô Ti đến thăm mà ăn cắp Quất” của .  Tôi nghe xong chỉ cười và nói với chị C là “có ‘cậuH’ đi với em mà chị”. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi đến thăm . Tôi không buồn giận  vì không biết  có nói không nhưng để tránh phiền phức nên tôi không đến thăm  nữa. Anh thì chỉ nói là  lẫn rồi. Mấy năm sau chị C cũng theo Má và anhD.

 

Cách đây ba năm,  có tham dự đám cưới con gái chúng tôi.  không còn nhớ gì nhiều nữa. ngồi xe lăn, khi chúng tôi chào hỏi,  chỉ cười ngây thơ như đứa bé lên hai. Hai tháng trước đây, trong một lần nói chuyện với chị D, chị cho biết  yếu lắm rồi. Tôi nói với chị là tôi sẽ lên thăm nhưng khi hỏi Anh đi với tôi thì Anh nói xa quá, chờ  về Houston rồi thăm. 

Cuối Đời 

Tin  mất được cháu L gửi bằng email đến bà con thân thuộc vào sáng sớm  thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba. Bản tin viết  mất từ chiều hôm trước. Chồng tôi gọi điện thoại cho chịD, hỏi chương trình tang lễ, chị nói không có chương trình gì cả. Anh chuyển phone cho tôi chia buồn với chị. Tôi hỏi lúc nào chúng tôi có thể viếng . Chị nói không có thăm viếng, chỉ có một cái memorial service tại nhà thờ Baptist của người Việt vùng Đông Nam Houston, lúc 6 giờ chiều thứ Ba mà thôi. Nhưng sáng hôm sau, chị cho biết chúng tôi sẽ được viếng Bà từ 7 đến 8 giờ chiều Chủ Nhật.

Từ nhà thờ Holy Rosary trong downtown Houston, sau buổi thánh lễ cầu nguyện bình an cho NS Việt Khang và những nhà tranh đấu tại Việt Nam, chúng tôi lái xe đến nhà quàn thì trời bắt đầu tối. Xa và lạ đường, dù có GPS trong cellphone, chúng tôi vẫn bị lạc một quãng, khi đến nơi thì đã 7:15′.  Trong căn nhà quàn nhỏ  của tỉnh lỵ, đứng bên xác Bà chỉ có chị D, cô Út, cháu L, cháu Th và một người đàn ông da trắng lạ. Chúng tôi được giới thiệu ông là mục sư của một nhà thờ Tin Lành trong tỉnh mà anh S và chị D thường đi lễ.

 nằm trên bàn giữa căn phòng nhỏ, giống như phòng nguyện, có đèn khá ấm cúng. Khuôn mặt an bình như đang ngủ. Không áo quan nhưng có 2 chậu hoa Lily nhỏ màu trắng và vài chậu ferns. Chị D nói nhờ không có áo quan nên thấy được  rõ hơn.  Chồng tôi hỏi tại sao không có áo quan, chị trả lời là nhà quàn nói không cần. Anh hỏi như vậy làm sao thiêu, chị nói chị không biết. Rồi chị nói thêm là nhà quàn sẽ thiêu Bà thứ hai, đến thứ ba chị và gia đình sẽ đem tro của  về chôn tại nghĩa trang chùa, nơi  đã có sẵn mộ phần và bia đứng.

Hơn 7 giờ 30 tối anh chị T và con trai của anh chị mới đến vì lạc đường. Anh T ngạc nhiên hỏi “Ủa chưa liệm à” nhưng không ai trả lời anh. Chị D cho chúng tôi biết là nhờ cháu L từ CA bay về và muốn thấy Bà Ngoại trước khi thiêu nên nhà quàn mới dành cho gia đình một tiếng đồng hồ. Vì vậy chúng tôi mới được viếng . Anh T hỏi chị sao không thấy chồng chị, chị trả lời là anh S đang trong bệnh viện vì còn yếu sau những lần chạy chemo vì ung thư phổi.  Chị D cũng nói người con thứ hai của từ NaUy không sang vì xa quá.

Mọi người rời nhà quàn lúc 8 giờ tối sau khi nhờ tôi bấm vài tấm hình. Trên đường lái xe về Houston chúng tôi khá thắc mắc về thủ tục mai táng của . Anh không hiểu tại sao  lại không có được một cái áo quan.  Theo suy đoán của Anh thì có thể  đã lo xong việc hậu sự với nhà quàn VP tại Houston từ lâu lắm rồi. Anh lý giải là bia đứng đã được dựng sẵn từ lâu thì hẳn là áo quan và chi phí tang lễ cũng đã được trả xong từ lâu lắm rồi.  Trong lúc tôi lái xe, Anh mở phone nghe tin nhắn. Một người cháu dâu của Bà đang ở Cali, vợ của cháu ruột gọi  bằng cô, để lại một message trong phone của chồng tôi với giọng bất mãn về việc tang lễ của . Chị phiền trách cô Út khá gay gắt: “Cô Út có theo đạo gì thì theo nhưng tang lễ của Bà đâu có làm như thế được”.  Về đến nhà sau 10 giờ tối, khi nhìn vào cuốn lịch treo tường, tôi chợt ước ao mọi việc vừa xảy ra trong ngày chỉ là “Cá Tháng Tư”khi thấy Chủ Nhật là ngày 1 tháng 4 năm 2012.

Từ những thành phố xa, vài người con của chị C gọi điện thoại cho Anh, báo tin sẽ về dự đám tang của . Tôi nghe Anh nói đám tang có làm gì đâu mà về.  Dù vậy tối thứ hai thì các cháu từ Dallas về đến và sáng sớm thứ ba thì người con lớn của chị C từ Tulsa cũng có mặt tại Houston để dự buổi chôn tro của  tại nghĩa trang lúc 11 giờ sáng.  Sở dĩ tôi không dùng chữ “Lễ” vì không có một vị mục sư hay vị thầy nào cả. Tôi không tham dự buổi chôn cất này vì có việc khẩn phải làm, nhưng khi mọi người về lại nhà tôi thì tôi được biết là nhân viên của nghĩa trang đã đào huyệt nhầm chỗ.  được chôn trên phần đất của bác B. Chôn xong mọi người mới thấy điều này. Chị D có đưa cho anh T một cuốn kinh Phật, bảo anh muốn đọc thì đọc.  Tôi cũng được nghe kể là khi sắp hạ huyệt thì có cơn gió lớn, làm mọi thứ rơi hết xuống đất. Và cháu L đã lên tiếng “Bà giận nên làm đổ hết đó”. Buổi hạ huyệt của  chỉ có người trong gia đình và vợ chồng một người bạn của anhD ngày trước. Tất cả chưa được 20 người  Xong buổi hạ huyệt các cháu trở lại Tulsa và Dallas, không dự buổi lễ tưởng niệm được tổ chức buổi chiều cùng ngày tại nhà thờ.

Trong thánh đường khá lớn của Vietnamese Baptist Church, Chị D, cô Út và hai cháu L, Th ngồi dãy ghế đầu. Chị D muốn chúng tôi và gia đình anh chị T  ngồi hàng ghế ngay sau lưng họ, nên dù đã ‘an tọa’ ở dãy ghế phía sau, chúng tôi phải dời lên trên theo lời yêu cầu của chị D. Bằng hữu và thành viên của nhà thờ ngồi vài hàng ghế phía sau. Tổng cộng khoảng trên dưới 60 người. Không có một người quen của  từ chùa. Buổi lễ tưởng niệm được cử hành với hai ngôn ngữ, Mục sư H.Q.Kh làm lễ bằng tiếng Việt, một thanh niên người Việt rất trẻ dịch lại tiếng Anh. Đang ngồi nghe chăm chú với sự ngưỡng mộ bởi giọng nói trầm ấm của mục sư Kh cũng như giọng tiếng Anh không có âm hưởng tiếng Việt của người dịch, tôi chợt ngỡ ngàng khi nghe mục sư Kh thao thao:

“Bà … đã sáng suốt quyết định trở về với Chúa năm 2003, sau khi nghe mục sư Tôn Thất Bình rao giảng…”

Rồi mục sư Kh kêu gọi những người chưa về với Chúa hãy thức tỉnh về với Chúa để khi chết sẽ được về dưới chân Chúa và sẽ gặp Bà…

Mục sư Kh chưa dứt lời mà những cặp mắt của chúng tôi đã vội tìm nhau. Anh T nhìn tôi. Chồng tôi nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu.  Quay sang con bé, tôi nói nhanh “Mẹ chết con không được convert mẹ nghe chưa”.  Con bé nắm chặt tay tôi, nói nhỏ “Mẹ, đừng có lắc đầu, họ đang quay phim.”

Mục sư kết thúc buổi lễ và mời mọi người sang phòng bên cạnh có thức ăn nhẹ để hàn huyên. Tôi nói với Anh và con bé “Không ở lại nha, mình cùng đi về”. Cầm chìa khóa xe trong tay, tôi bước ra khỏi giáo đường. Anh T theo chúng tôi ra ngoài sân đậu xe. AnhT lắc đầu nói với chúng tôi là “Họ không có văn minh”. Trong parking lot chúng tôi gặp gia đình một người con khác của chị C từ Dallas vừa đến. Các cháu cho biết sở dĩ đến muộn vì xa lộ bị đóng do những cơn bão lốc ban trưa. Anh T đưa các cháu vào bên trong để gặp chị D và cô Út trong khi chúng tôi lái xe ra khỏi khuôn viên nhà thờ. 

Trên đường về nhà tôi hỏi chồng tôi là có tin  đã “sáng suốt” quyết định về với Chúa không.  Chồng tôi cười lớn hỏi lại “Bộ em tin hả ?”. Tôi chỉ lắc đầu thay câu trả lời. Một lát, Anh nói chậm rãi “Cô Út cải đạo, chị D cũng cải đạo mà bây giờ mình mới biết, Họ tin vào Chúa thì họ làm những gì họ nghĩ là tốt cho Bà mà thôi.” Tôi nói với Anh “Sao lại ‘cả gan’ làm như vậy được.”  và hỏi thêm “Nếu anhD còn sống, anh có nghĩ là cô Út làm được vậy không?” Anh đáp “Chắc chắn là không.”

Hơn một tuần sau, sau cuộc điện đàm với cháu ruột của  ở Cali, chồng tôi kể lại với tôi là, cháu của  cho biết là anh ấy yêu cầu chị D gửi cho một tấm hình của  để “làm tuần” cho Bà. Anh ấy đã nhận được hình và đang “làm tuần” cho  tại một ngôi chùa bên đó ./.

 

Những Đoản Khúc Rời

image

1.

Chị qua đời vào một ngày lạnh lẽo cuối năm 2013. Sự ra đi của Chị làm tôi băn khoăn không ít. Những ngày cuối đời của chị, chúng tôi đến thăm rất thường.

Chứng kiến những cảnh mà tôi cho là rất bất nhẫn, tôi phải nói với em gái của tôi những ước muốn của mình, để mong những cảnh đau lòng trong đoạn cuối đời của Chị, sẽ không xảy đến cho gia đình nhỏ của tôi.

Lâu lắm rồi tôi không khóc trong đám tang nhưng lần này tôi đã không ngăn được dòng nước mắt khi nghĩ tới suốt cuộc đời của Chị đã chỉ biết lo cho chồng con, nhưng …

Tôi đang viết về chuyện này. Có lẽ phải lâu lắm mới hoàn tất vì tôi cần thời gian để bớt hằn học, chua cay.

Đầu năm, không dưng có một chú Downy Woodpecker đến gõ trên cây oak, trước cửa sổ  phòng làm việc của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy loài chim này ở cây oak trong sân nhà từ ngày dọn vào đây hơn hai năm qua.

 

2.

Sau bài giảng của Ni Sư sáng Chủ Nhật, 19 tháng Giêng, cháu kiếm tôi, hỏi:
– Làm sao có thể đối xử với gia đình chồng giống như đối xử với gia đình mình được, hả cô ?
Tôi nhìn cháu, hơi ngạc nhiên vì sự lúng túng của cháu, rồi thản nhiên đáp:
– Thì coi cha mẹ chồng như cha mẹ mình, coi anh chị chồng như anh chị ruột mình.
Cháu lắc đầu, khó khăn kiếm cách trả lời:
– Nhưng bố chồng, anh chồng, không đứng đắn thì làm sao mình kính trọng được, hả cô ?
Tôi không biết nói gì với cháu nên tìm ni sư Giáo Thọ hỏi. Ni sư cười hiền rồi giải thích:
– Cô có nói là đàn bà thì phải hiền lành, cư xử nhu mì nhưng cô không có nói là nhu nhược. Nhu mì và nhu nhược khác nhau xa lắm à nha.
Lời giải thích của Ni Sư cho tôi hiểu là tùy trường hợp mà ứng biến. Hy vọng sau Tết, Ni Sư sẽ giảng thêm về vấn đề này.

*

Những năm chị bệnh, có được người đến nhà chăm sóc, nhưng cứ vài tháng lại đổi người. Tôi đến thăm, hỏi chị sao lại đổi người hoài vậy, chị ngao ngán nói:
– Cái ông này (chồng chị) thiệt là kỳ cục, bạ ai cũng ôm, cũng vuốt, thì ai mà muốn làm cho mình nữa.
Mới nghe, tôi cũng tưởng là chị ghen như anh hay than thở: “Chị ghen quá là ghen. Với mấy bà Mỹ đen, chị cũng ghen.” Khá ngạc hiên, tôi đã hỏi chị:
– Chị à, chị ghen làm gì cho cực thân vậy. Em nói thật nha, nhìn cái hàm răng của anh là chẳng có bà nào có thể thích anh được đâu, nếu không muốn nói là ghê nữa.
Chị chậm rãi nói:
– Chị không có ghen em à, gần cả 20 năm nay chị có cho ổng đụng tới người chị đâu.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Hai chục năm! Wow, sao vậy chị ?
– Chị gớm!
Nghe chị nói, tôi cầm tay chị, hỏi nhỏ:
– Chuyện gì mà ghê vậy ?
Chị thong thả kể:
– Anh lung tung lắm, trẻ không tha già không thương! Em gái chị, anh cũng mò, cháu dâu của chị, anh cũng dê. Thậm chí đến em dâu của anh, chồng chết, anh cũng không tha. Ai, anh cũng sàm sở được.

Tôi ngẩn người khi nghe chị tâm sự nhưng hơi nghi ngờ là có thể chị không nhớ đúng sự việc. Tháng trước, tôi có dịp gặp lại vài “nạn nhân”. Tôi hỏi chuyện, thì được xác nhận và được nghe thêm chi tiết, không chỉ về những hành động sàm sở của anh, mà còn về sự cư xử đê tiện của anh, với họ hàng nhà chị. Từ đó tôi đâm ra coi thường và ngại phải gặp mặt anh.

*

Bài giảng, rồi lời giải thích của Ni sư làm tôi nhớ lại có một lần, cháu kể với tôi là cháu không thể nào chấp nhận việc ở chung với bố mẹ chồng. Tôi đã đồng ý với cháu:
– Cháu không chịu là đúng vì bố chồng cháu không đứng đắn đâu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh cháu ạ.

3.

.