Who Are You ?

I’m asking you, who are you?

You arrested me,

What wrong did I do?

Who are you?

Why did you beat me

Without pity?

Who are you?

Why didn’t you let me demonstrate

My love for our country,

For our long-suffering people?

Where are you from?

Why did you prevent me

From fighting against the invading Chinese?

Where are you from?

Why are you cursing me

In the tongue of my people?

Who are your kinsmen?

Aren’t you Vietnamese?

Why are you being the lackeys of the Chinese?

So your hands are stained for thousands of years

With the blood of your fellow Vietnamese.

I couldn’t sit still

When Vietnam is teetering!

When my people is entering

Into a thousand years or more of darkness and slavery!

I couldn’t sit still with a possibility

My offsprings

Live in a world without a country

Called Vietnam.

Translated by Roberto Wissai/NKBa’

December 31, 2011

Anh là ai?

Xin hỏi anh là ai ?

Sao bắt tôi,

tôi làm điều gì sai ?

Xin hỏi anh là ai ?

Sao đánh tôi,

chẳng một chút nương tay !

Xin hỏi anh là ai ?

Không cho tôi xuống đường để tỏ bày,

tình yêu quê hương này,

dân tộc này đã quá nhiều đắng cay !

Xin hỏi anh ở đâu ?

Ngăn bước tôi

chống giặc Tàu ngoại xâm !

Xin hỏi anh ở đâu ?

Sao mắng tôi

bằng giọng nói dân tôi !

Dân tộc anh ở đâu ?

Sao đang tâm

làm tay sai cho Tàu !

Để ngàn sau ghi dấu

bàn tay nào

nhuộm đầy máu đồng bào !

Tôi không thể ngồi yên,

khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng !

Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm

một ngàn năm hay triền miên tăm tối !

Tôi không thể ngồi yên

để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu ?

khi thế giới này đã không còn VIỆT NAM !

 

By Việt Khang

WHERE IS MY VIETNAM? – VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

Việt Khang

Việt Nam ơi! Thời gian quá nửa đời người …

Và ta đã tỏ tường rồi

Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói

Mẹ việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

Người lầm than đói khổ nghèo nàn

Kẻ quyền uy giàu sang dối gian …

Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất?

Mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta

Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu

Là một người con dân Việt Nam

Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm

Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi

Từng đoàn người đi chẳng nề chi

Già trẻ gái trai giơ cao tay

Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam

Việt Nam tôi đâu…? Việt Nam tôi đâu…? Việt Nam tôi đâu …? 

WHERE IS MY VIETNAM?

Oh my Vietnam! I have lived half my life.

And I now thoroughly understand

Ever since the horrific war came to an end

In my country what has transpired:

My motherland Vietnam is in wrenching agony

The people are slaving in abject poverty

While the rulers are steeped in riches and lies.

 

Now… I wonder whether Vietnam is still alive

Because the Chinese brazenly occupy our land.

I wonder how many Vietnamese have died

In defense of Paracel and Spratly Islands.

As Vietnamese we must not be indifferent

With regard to the Chinese invaders.

Every one of us must rise up and take up arms

In defense of the motherland.

The throng, the crowd, the sea of us all rise up

In defense of our rivers and mountains.

Old men, young men, boys and girls all raise our hands

To fight against the greedy Chinese,

To fight against the Việt rulers lackeys.

Where is my Vietnam?

Where is my Vietnam?

Where is my Vietnam?