NDLS: Hồ Nguyên Trừng và Nguyễn An

Súng Thần Công - Hinh tu NET
NDLS: Hồ Nguyên Trừng và Nguyễn An

Chân thành cảm tạ Bác Lê Thu và anh Triển Chiêu đã khích lệ và cho info để chúng tôi thực hiện chương trình này

 

Hồ Nguyên Trừng (1374-1446) tự Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông, là con trai cả của Hồ Quý Ly, anh của Hồ Hán Thương.

Hồ Nguyên Trừng là một tướng tài có công trình quân sự lỗi lạc và là người phát minh Thần cơ hỏa sang, một loại súng trường lúc bấy giờ. Khi Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, Hồ Nguyên Trừng giữ chức Tả tướng quốc, thời nhà Hồ.

Sau thất bại trong cuộc chiến chống quân nhà Minh, ông cùng cha bị bắt ở Hà Tĩnh rồi bị mang về Tầu năm 1407. Hồ Quý Ly bị làm lính còn Hồ Nguyên Trừng vì có tài đúc súng nên được cho làm quan trong triều đình Trung Hoa.

***********

Nguyễn An (1381-1453), người Tầu còn gọi ông là A Lưu, một  kiến trúc sư thời Hồ Quy Ly. Ông chỉ huy chương trình xây cất  Tử Cấm Thành Bắc Kinh cùng với Cai Xin, người Tầu.   Ông cũng tham gia trị thủy hệ thống sông Hoàng Hà.

Nguyễn An sinh năm Tân Dậu, quê ở vùng Hà Đông  nay thuộc địa phận thành phố Hà Nội. Khi gần 16 tuổi (khoảng năm 1397), thời vua Trần Thuận Tông nhà Trần, ông đã tham gia các hiệp thợ xây dựng cung điện ở kinh thành Thăng Long nhà Trần. Năm 1407, nhà Minh bên Tầu sang đánh bại nhà Hồ, nước ta, vàchiếm được Việt Nam. Tướng nhà Minh là Trương Phụ, ngoài việc bắt cha con Hồ Quý Ly cùng toàn bộ triều đình nhà Hồ đem về Tầu, còn lùng bắt các thanh thiếu niên trai trẻ tuấn tú của Việt Nam mang về chọn để hoạn làm Thái giám phục vụ trong cung vua nhà Minh. Trong số này có nhiều người sau trở nên nổi tiếng vì tài giỏi như: Nguyễn An, Vương Cần,…