LỜI MINH XÁC CỦA HIỀN VY, Thông Tín Viên đài Á Châu Tự Do (RFA) – Tuần Báo VietTide tại Nam California – Hoa Kỳ

Kính gửi quí đồng hương,
Kính Gửi Quí Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí

Chúng tôi là Hiền Vy, Thông Tín Viên đài Á Châu Tự Do (RFA) và Cộng tác viên của Tuần Báo ViệtTide, có trụ sở tại Little Saigon, Nam California.

Như quí đồng hương đã biết, chúng tôi sinh hoạt tại Houston trên dưới 15 năm qua, từ khi mới bắt đầu cộng tác với đài phát thanh Little Saigon Radio, chương trình Thiếu nhi, chương trình Hùng Sử Việt – Ngược Dòng Lịch Sử và trên mạng internet toàn cầu trên 20 năm qua.

Gần đây chúng tôi nhận rất nhiều điện thoại và emails hỏi tôi có phải một thành viên trong Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Texas không? Và có phải chúng tôi chuyển hướng để trở thành một người tranh đấu chính trị (activist) không?

Vì có sự ngộ nhận này, chúng tôi xin phép được minh xác cùng quí vị: Chúng tôi không phải là một thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam Texas.

Sau khi tìm hiểu, chúng tôi rất ngạc nhiên được biết sở dĩ có sự ngộ nhận này là vì có một thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam Texas tại Houston, dùng tên Hiền Vy trong bản thông báo của Hội đó, được phát thanh trên làn sóng 900-AM và trên một số đài TV Việt ngữ tại Houston.

Để tránh sự ngộ nhận có thể phương hại đến quyền lợi của quí đồng hương vì lòng thương mến, và tín nhiệm của quí vị đối với cá nhân chúng tôi, chúng tôi xin trân trọng xác nhận là:

Chúng tôi là một phóng viên độc lập.

Để giữ tính chất trung thực cho việc làm của mình, chúng tôi không gia nhập bất cứ vào một hội đoàn nào, một tổ chức tài chính, tổ chức tranh đấu chính trị hay xã hội nào cả.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc làm của bà Hiền Vy mới xuất hiện trong cộng đồng Houston vài tuần qua.

Xin cảm ơn sự lưu tâm của quí vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự thương mến, lòng tín nhiệm của quí vị dành cho chúng tôi trong nhiều năm qua.

Trân trọng,
Hiền Vy, Thông tín Viên đài RFA và VietTide
hienvy@gmail.com